ΑΥΞΗΣΗ παρουσίασαν γενικά τον Μάιο του 2011 τα μέσα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων με κυριότερη εξαίρεση το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια πάνω από 1 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, που μειώθηκε.

Oσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε άνοδο τον Μάιο του 2011 κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,89%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 7,34% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων κατά 7 μονάδες βάσης στο 9,98%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε στο 7,31% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, στο 6,10% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,48%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 4,26%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για δάνεια με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,05%.

Tο μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος αυξήθηκε περαιτέρω κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,95%.

Την ίδια στιγμή, αύξηση παρουσίασαν τον Μάιο του 2011 και τα μέσα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων με διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρουσίασε άνοδο τον Μάιο του 2011 κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,72%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,74%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,83%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,89% και των επαγγελματικών δανείων κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,94%.

express

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook