Απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου σε ολόκληρη την χώρα.

 

Παράλληλα, από την 1η έως τις 28 Φεβρουαρίου θα γίνει η απογραφή των κτιρίων.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία «Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι απαραίτητα για τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων, την εφαρμογή και υλοποίηση ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στοιχεία που προκύπτουν ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη, τη δημιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς για τη διενέργεια των περισσοτέρων στατιστικών ερευνών και εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους δηλ. στον τόπο της συνήθους διαμονής τους.

 

 Με την απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και ανέσεων όλων των κατοικιών της Χώρας.

 

Ο υπεύθυνος και τα μέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία με τον Απογραφέα, που και αυτός θα είναι εντεταλμένο άτομο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα συμπληρώσουν τα ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης.