Περαιτέρω κάμψη παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα το Μάρτιο, με τις οικοδομικές άδειες να υποχωρούν κατά 43,9% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες διαμορφώθηκε σε 2.747 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 471,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.740,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 43,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 44,5% στην επιφάνεια και κατά 40,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 2.733 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 453,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.665,6 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 43,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 45,0% στην επιφάνεια και κατά 40,5% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2011 διαμορφώθηκε σε 14 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 18,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 74,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2011, είναι 4,3%.
Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική υοηρεσία, κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Απρίλιο 2010 έως τον Μάρτιο 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής-Δημόσιας ) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 43.834 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.927,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 32.204,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 21,5 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,4% στην επιφάνεια και κατά 30,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2009 – Μαρτίου 2010.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει κατά 48,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί, κατά 56,6% στην επιφάνεια και κατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2010.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 48,2% στον αριθμό οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, κατά 56,5% στην επιφάνεια και κατά 54,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2010.

real

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook