Την Τρίτη στην 1:30 μμ, πραγματοποιείται στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στην Όαση Βαρυπέτρου απολογιστική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος Leader και ΟΠΑΑΧ. Στην ίδια συνεδρίαση θα προηγηθεί η παράδοση επιταγών εξόφλησης στους επενδυτές των παραπάνω προγραμμάτων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Leader και ΟΠΑΑΧ στην Δυτική Κρήτη, ολοκλήρωσε με επιτυχία το σημαντικό έργο που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2010 με την 1η προκήρυξη και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015 με την υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ενδοχώρα της Δυτικής Κρήτης.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα, ικανοποιώντας την βασική επιδίωξη που είχε τεθεί για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον κ.λπ.) ώστε να ενισχυθούν η οικονομία και η απασχολησιμότητα στην περιοχή μας, αφορούσαν στην δημιουργία & λειτουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Παράλληλα οι ΟΤΑ χρηματοδοτήθηκαν 100% για να κατασκευάσουν μικρές υποδομές που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των κατοίκων των περιοχών τους.