Συνεχίζονται με επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που υλοποιεί ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβελείας.

Για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο (Οκτώβριος 2015-Φεβρουάριος 2016), ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Πλατανιά τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

1.    Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές, διάρκειας 35 ωρών, στο Κολυμβάρι, με εκπαιδευτή τον κ. Βερβερίδη Παναγιώτη.
2.    Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές, διάρκειας 35 ωρών, στο Κολυμπάρι Χανίων , με εκπαιδευτή τον κ. Βερβερίδη Παναγιώτη.
3.    Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, διάρκειας 25 ωρών, στα Ροδοπού, με εκπαιδεύτρια την κα. Κουκουνάκη Αικατερίνη.
4.    Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, διάρκειας 25 ωρών, στον Πλατανιά, με εκπαιδεύτρια την κ. Ατσαλάκη Ζωή.
5.    Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, διάρκειας 25 ωρών, στον Πλατανιά, με εκπαιδευτή τον κ. Σέγκο Εμμανουήλ.
6.    Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές, διάρκειας 35 ωρών, στον Ταυρωνίτη, με εκπαιδευτή τον κ. Βερβερίδη Παναγιώτη.
7.    Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, διάρκειας 25 ωρών, στα Ροδοπού, με εκπαιδεύτρια την κα. Παπαφιλιππάκη Ανδρονίκη.

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
•    στο ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά, Δημαρχείο Πλατανιά, τις εξής μέρες και ώρες: 
α) Δευτέρα: 10.00-13.00 και
β) Πέμπτη: 10.00 - 12.30
•    στο τηλ. επικοινωνίας: 28213 40047 
•    στο e-mail: [email protected]