Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου, όπως αναδείχθηκε από τις εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου 2015, και συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Τρούλης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δήμητρα Ντρέκη

Γραμματέας: Μάρθα Γκατζιανίδου

Υπεύθυνος Οικονομικού: Μιχάλης Μανουσάκης

Υπεύθυνος Οργανωτικκού: Μανώλης Παπαδογιάννης

Μέλος: Στέλιος Ορφανουδάκης

Μέλος: Πόπη Παγώνη

Μέλος: Αγγελική Ντασαγιάννη

Μέλος: Δημήτρης Αλεξάκης