Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου ενημερώνει όλους τους παραγωγούς Οινοσταφύλων ότι  η ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής για το έτος 2015 επαναλειτουργεί από την 10η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016.  

Επιπρόσθετα , για το ίδιο χρονικό διάστημα δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων Δηλώσεων Συγκομιδής μόνο για όσα αμπελοτεμάχια παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν μπορούν να διορθωθούν άμεσα. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Δήλωση Συγκομιδής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 , είτε οι παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα Οινοποιεία , είτε Οινοποιούν οι ίδιοι για λογαριασμό τους .  

Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής , οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).

Οι υπόχρεοι για Δηλώσεις Συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές έως τις παραπάνω ημερομηνίες  αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται, (Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων,  Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό , Αδειών Φύτευσης), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.