Σύσκεψη στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Χανίων με θέμα την μλέτη για λιμνοδεξαμενή στ' Αασκύφου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. 

Στην συνάντηση  συμμετείχαν: από τον Δήμο Σφακίων, ο Δήμαρχος κ. Ζερβός Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος κ. Σοφούλης Πέτρος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καρκάνης Γεώργιος και ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Μαραγκάκης Στέλιος.

Από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.  ο κ. Κοπάσης Λευτέρης, ο κ. Πατρελάκης Μάρκος, Διευθυντής Υδραυλικών Έργων, ο κ. Μανούσος Καρκάνης, Προϊσταμένη Αρχή, ο κ. Μπαζδάνης Γιώργος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΟΑΚ ΑΕ, ο κ. Χαϊδεμενάκης Μανώλης, Μηχανικός ΟΑΚ ΑΕ και η κ. Τζίνη Βαρδουλάκη, Γεωγράφος ΟΑΚ ΑΕ.

Από το Πολυτεχνείο Κρήτης ο κ. Βαφείδης Αντώνης, Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ο κ. Στειακάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ο κ. Κρητικάκης Γιώργος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η προκαταρκτική γεωφυσική μελέτη λιμνοδεξαμενής Ασκύφου. Έγινε παρουσίαση της παραπάνω γεωφυσικής μελέτης, δηλαδή προσδιορισμός πάχους εδαφικών προσχώσεων που υπέρκεινται των ασβεστολιθικών σχηματισμών στη περιοχή μελέτης. Εντοπισμός πιθανών ρηγμάτων, θέση και γεωλογία περιοχής προτεινόμενης θέσης. 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση, γεωτεχνική μελέτη και γεωτρήσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του έργου