Αυτό είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο ΚΑΜ για τον Ιανουάριο