Ένα νέο σεμινάριο που θα βοηθήσει κάθε επιχείρηση να γίνει ανταγωνιστικότερη στην αγορά, αλλά και αποτελεσματικότερη στην εσωτερική της λειτουργία, διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Έμπειροι εισηγητές, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με προϋπηρεσία και καριέρα στο συγκεκριμένο χώρο, θα διδάξουν στους καταρτιζόμενους τη διαδικασία λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και επιλογής προμηθευτών, βοηθώντας  επίσης όσους έχουν ανάλογη εμπειρία ν’ αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στον τομέα αυτό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους στο τμήμα προμηθειών και γενικά σε όσους εμπλέκονται στη διαχείριση υλικών μιας επιχείρησης (αποθήκες, διακίνηση, τεχνικοί, παραγωγή κλπ).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τις κρίσιμες παραμέτρους που καθορίζουν την επιλογή κατάλληλων προμηθευτών και τον τρόπο που οργανώνονται οι συνέργειες, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Παράλληλα θα παρακολουθήσουν πραγματικά παραδείγματα με μελέτες περιπτώσεων επιλογών προς αποφυγή, αλλά και ενέργειες επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία της επιχείρησης.

Θεματικές Ενότητες :

1.  Σχέσεις πελατών-προμηθευτών

2.  Ανάπτυξη νέων προϊόντων

3.  Οριοθέτηση και έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος

4.  Εύρεση και επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή

5.  Αποθέματα, Logistics & εφοδιαστική αλυσίδα

6.  Ζήτηση (ανεξάρτητη & εξαρτημένη)

7.  Συστήματα προμήθειας

8.  Κατηγοριοποίηση υλικού – ABC & Pareto

9.  Αξιολόγηση απόδοσης προμηθευτή

10.         Case Studies & Role playing

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 διδακτικές ώρες, Σάββατο & Κυριακή 19/03 & 20/03 από 09.00π.μ. έως 14.00μ.μ.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος προγράμματος: 120 ευρώ.

Εισηγητές:.

 Νεκτάριος Κανακαράκης, Πρόεδρος ΔΣ  της Κρητικής Εταιρίας Logistics. Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος Logistics της ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ. Έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει παρακολουθήσει μακροχρόνια μεταπτυχιακά προγράμματα στην Δ/ση Επιχειρήσεων και logistics Management. Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης logistics στην αποθήκευση και στη βέλτιστη περισυλλογή παραγγελιών-ανατροφοδοσιών.

Ιωάννης Ασπιρτάκης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc. Εδώ και 15 έτη, ασχολείται στον τομέα της Διαχείρισης Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος σε μεγάλη πολυεθνική βιομηχανία και παράλληλα δραστηριοποιείται ως Risk Management Consultant.

Πληροφορίες: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης. Υπεύθυνη κα. Μαίρη Βενιχάκη, Τηλ: 2810302 730 και 2810302 736, e-mail: [email protected] [email protected]   web: www.katartisi.gr  fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes