Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17.00 στο Κέντρο Υγείας Μοιρών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας, ο Ροταριανός Όμιλος ΗΡΑΚΛΕΙΟ –CANDIA θα παραδώσει στη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης,  τον πλήρη εξοπλισμό Οδοντιατρείου που θα λειτουργεί στο Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Ο εξοπλισμός του Οδοντιατρείου είναι εθελοντική προσφορά του Ομίλου. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την παραπάνω ευγενική δωρεά συγκεντρώθηκαν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την ροταριανή χρονιά 2014-2015, προεδρίας Γιάννη Σαμνιώτη.