Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών”, το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό για Android με χρήση της Java και σε όσους θέλουν να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία ανάπτυξης και τις σύγχρονες τεχνικές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java και να κατασκευάζουν τις δικές τους Android εφαρμογές  χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης.

Πληροφορίες: www.androidseminar.com

Μέρος Α Java Programming - προπαρασκευαστικό για το Android Development (15 ωρών)
Θεματικές Ενότητες :

Γνωριμία Eclipse και NetBeans
Βασικά Στοιχεία Προγραμματισμού
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 1-3
Γραφικό Περιβάλλον

 Μέρος Β Android Development (15 ωρών)
 Θεματικές Ενότητες :

Γνωριμία με το Android Studio
Γνωριμία με Android SDK και Android Development Tools
Ανατομία και κύκλος ζωής εφαρμογών Android
Γραφικό περιβάλλον εφαρμογών Android
Intents και Activity
Broadcast Receivers
Εικόνα, Ήχος
Μενού Εφαρμογών
Content Providers
Sensors
Fragments
Γνωριμία με τα Services
Γνωριμία με τα Widgets
Δημοσίευση Εφαρμογών Android στο Market    

Διάρκεια σεμιναρίου: 30 ώρες. Από 21/03 έως 11/04  κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο 18:00μμ – 20:30 μμ
Κόστος 140 ευρώ.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για on-line αίτηση: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/241-seminario-android-irakleio-2015

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Υπεύθυνη, κα Μαίρη Βενιχάκη [email protected], Τηλ: 2810 302736 και 2810 302730 Fax:2810 227189. e-mail: [email protected]  web: www.katartisi.gr  fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

Εισηγητής: Νικόλαος Καλλιγιάννης, απόφοιτος του Mητροπολιτικού  Πανεπιστημίου του Manchester με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών με Οικονομικά και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών από το Πανεπιστήμιο του Salford. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης στόλου και τον προγραμματισμό σε πλατφόρμες smart-phone Microsoft και Android.