Εσπερίδα με θέμα "Ψυχολογικές αλλαγές σε συνθήκες κρίσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 17:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

17:00 - 17:30 Προσέλευση – Εγγραφές

17:30 – 17:40 Χαιρετισμοί

17:40 – 18:00

Γιάννης Ραμπαλάκος, Ψυχολόγος, Υπεύθυνος Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΟΕΒΕΝΗ

Ψυχοκοινωνικές όψεις των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης.

Η εμπειρία της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης της ΟΕΒΕΝΗ

18:00 – 18:10 Ερωτήσεις – Συζήτηση

18:10 – 18:30

Μαρία Παναγιωτάκη, Ψυχολόγος – Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν. Ηρακλείου

"Οι κλέφτες των ονείρων μας": Αφηγήσεις εφήβων με αφορμή την οικονομική κρίση

18:30 – 18:40 Ερωτήσεις – Συζήτηση

18:40 – 18:50 Διάλειμμα

18:50 – 19:10

Αθηνά Αρμενάκη, Ψυχολόγος, Βενιζέλειο Γ.Ν. Ηρακλείου

Η ανάδυση ενός νέου νοήματος μέσα σε καταστάσεις κρίσης

19:10 – 19:20 Ερωτήσεις – Συζήτηση

19:20 – 19:40

Γιάννης Ζαϊμάκης, Κοινωνιολόγος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημιουργικές αντιστάσεις σε καιρούς κρίσης: τέχνη του δρόμου και το νέο 'πρεκαριάτ'

19:40 – 19:50 Ερωτήσεις – Συζήτηση

19:50 – 20:10

Μαρία Αλατζόλγου, Ψυχολόγος, Βενιζέλειο Γ.Ν. Ηρακλείου

Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και επικοινωνίας: μία ανταπόκριση στην κρίση

20:10 – 20:20 Ερωτήσεις – Συζήτηση

20:20 – 20:30 Κλείσιμο Εσπερίδας