Ένας νέος θεσμός που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή στρατηγική για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου.

Πρόκειται για την «Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας», μια δυνατότητα που δίνεται από  το Νόμο του «Καλλικράτη», ένα αναπτυξιακό θεσμικό όργανο που θα έχει ενεργό ρόλο στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου στους νευραλγικούς τομείς του τουρισμού - επιχειρηματικότητας. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14-01-2016.

Σκοπός της επιτροπής είναι συμβουλευτική δράση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα στρατηγικής και στόχων στον τομέα του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, αλλά και η εφαρμογή των πολιτικών του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας που θα απορρέουν τόσο από το Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, όσο και από την συνεργασία της δημοτικής αρχής με τους φορείς του τουρισμού και τους παραγωγικούς φορείς.

Επίσης σκοπός της επιτροπής είναι  η συμβολή για τη δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής του Δήμου μας, την ενημέρωση των επιχειρηματιών και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού- Τουρισμού ως πρόεδρος της επιτροπής κ. Αριστέα Πλεύρη, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας κ. Γιάννης Αναστασάκης, Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ινιωτάκης,  η Περιφέρεια Κρήτης, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, φορείς του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας αλλά και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων.