Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ανακοινώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων για μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική συγκοινωνία και 100% στην αστική), λήγει στις 31-1-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας  (Ηρώων Πολυτεχνείου 11),καθώς και  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Ν. Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821344226 και 2821344227.