Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει  τους Δημότες του  ότι σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου του ( Αλικιανό , Βουκολιές , Γεράνι και Κολυμπαρίου ) έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2015 -Μέτρο 211 & 212 του Αξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2015 που μας κοινοποιήθηκαν από την Αγροτική  Ένωση Χανίων:

1) Ένταξης δικαιούχων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας &
2) Απορριπτομένων

Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν απορριφθεί θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών στις ενώσεις τους (έως 27 Ιανουαρίου 2016).