Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 20:00, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση προϋπολογισμού Επιμελητηρίου μας χρήσης 2016. 
2.- Έγκριση διακήρυξης ανάθεσης μελέτης για τη δημιουργία DMO στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Τουριστικής Προβολής Ρεθύμνης. 
3.- Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση Σουηδίας GREKLAND PANORAMA 2016 
4.- Ορισμός εκπροσώπων: α) στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και β) στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ναυαγίων του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου. 
5.- Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους μας σε συμβούλια και επιτροπές. 
6.- Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Περάματος Δ. Μυλοποτάμου για επιχορήγηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2015. 
7.- Συνδρομή μας έτους 2014 στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).
8.- Αίτημα επιχορήγησης Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης.
9.- Αίτημα επιχορήγησης Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Κρήτης. 
10.- Αίτημα επιχορήγησης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. 
11.- Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων.
12.- Ανακοινώσεις.