Τα αποτελέσματα των νέων τεστ αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών θα δημοσιευτούν την 15 Ιουλίου, στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των τεστ

Τα αποτελέσματα αφορούν 91 τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το 65% του ενεργητικού όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η ΕΒΑ προσκαλεί τις διοικήσεις των ενδιαφερομένων τραπεζών να επικοινωνήσουν μαζί της την προαναφερθείσα ημέρα και από την προαναφερθείσα ώρα, προκειμένου να ενημερωθούν, για όλα τα σχόλια που τις αφορούν.

Τραπεζικοί παράγοντες στο Λονδίνο επισημαίνουν ότι μετά την κρίση χρέους της Ελλάδας, τα τεστ αντοχής έχουν μια ιδιαίτερη κρισιμότητα.

Η ΕΒΑ δεν έχει συμπεριλάβει και την ελληνική χρεοκοπία στα "αντίξοα σενάρια", που έφτιαξε με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στα τεστ αντοχής, όμως οι διοικήσεις των τραπεζών κλήθηκαν να αποκαλύψουν τι δυνατότητες εκτιμούν πως διαθέτουν, στην περίπτωση που πράγματι προκύψει ο οικονομικός κίνδυνος απ την κατάσταση αυτή.

Τα προηγούμενα τεστ αντοχής επικρίθηκαν "για έλλειψη αξιοπιστίας". Λίγο αφότου αντεπεξήλθαν, δύο ιρλανδικές τράπεζες βρέθηκαν στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Έτσι, η EBA δεσμεύθηκε, φέτος, για διενέργεια κατά "πολύ αυστηρότερων τεστ αντοχής".