Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα Εργαστήρια Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους την 21η Ιανουαρίου 2016. 

Τα δύο Εργαστήρια προσφέρουν τα τελευταία χρόνια υψηλού επιπέδου έργο στη διδασκαλία και στην έρευνα. Συνεργάζονται δε, με ερευνητικά κέντρα του Εξωτερικού, όπως Η.Π.Α. (University of Florida), Γαλλία (Audencia Nantes School of Management), Αγγλία (University of Surrey, Ecole Superieure de Commerce de Paris), κ.λπ.

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: Νικολέτα Μπαλωμενάκη (Μετ. Φοιτήτρια), Ζαχαρένια Ρικουνάκη (Γραμματέας ΜΑΙΧ), Γεώργιος Μανθούλης (Υπ. Διδάκτωρ), Αντωνία Μαραβελάκη (Υπ. Εργαστηρίου), Φώτης Κανέλλος ( Επ. Καθηγητής), Ελένη Γκίκα (μετ. Φοιτήτρια), Δημήτρης Νίκλης (Διδάκτωρ), Στυλιανός Τσαφαράκης (Επ. Καθηγητής), Σπύρος Παπαευθυμίου (Επ. Καθηγητής), Γεώργιος Φακωτάκης (Υπ. Διδάκτωρ), Ευάγγελος Γρηγορούδης (Αν. Καθηγητής), Ντορέττα Φραγκομιχελάκη (Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής  Μ.Π.Δ.), Μάγδα Μαντωνανάκη (Γραμματέας Σχολής Μ.Π.Δ), Ευαγγελία Κρασαδάκη (ΕΔΙΠ),  Γιώργος Μπαουράκης (Διευθυντής ΜΑΙΧ), Αγάπη Μαυράκη (Γραμματέας Σχολής Μ.Π.Δ.), Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης (Καθηγητής- Διευθυντής), Φώτιος Πασιούρας (Αν. Καθηγητής), Αγγελική Λιαδάκη (ΕΔΙΠ), Μανώλης Συφοδασκαλάκης (Υπ. Διδάκτωρ).

Το φλουρί έπεσε στον Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτριο Νίκλη.