Το ανώτατο όριο κάλυψης της κατάθεσης για κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από πόσους λογαριασμούς διατηρεί και σε πόσες τράπεζες, είναι 100.000 ευρώ και η αποζημίωση θα δίνεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Σημειώνεται ότι η αποζημίωση θα γίνεται εντός επτά ημερών από την εκκαθάριση της τράπεζας.

Πότε προστατεύονται έως 300.000 ευρώ

Ωστόσο, το όριο μπορεί να επεκταθεί έως τις 300.000 ευρώ για καταθέσεις στις οποίες α) πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και β) για χρόνο μέχρι έξι μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

Από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων ή ιδιοκτήτη.

Από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση.

Από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης.

Από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης.

Από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία.

Από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση. * Από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.
 

Πηγή: dikaiologitika.gr