Είχε τραπεζικές δόσεις (υποχρεωτικές μηνιαίες καταβολές) που ξεπερνούσαν τον μισθό του.

Η υπόθεση αφορά πρώην Τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος υπήρξε οφειλέτης (σε τέσσερις τράπεζες και ένα οικοδομικό συνεταιρισμό Τραπεζικών υπαλλήλων), συνολικού ποσού οφειλών 75.306,25 ευρώ, με  μηνιαία σύνταξη 1.489,25 ευρώ και μηνιαία δόση 1.224,00 ευρώ. 

Ο δανειολήπτης είναι έγγαμος , με σύζυγο που δεν εργάστηκε ποτέ,  πατέρας τριών ενηλίκων τέκνω  (το ένα είναι άνεργο) και διαμένει στην πατρική οικία. Το μηνιαίο βιοτικό κόστος, μίας μέσης ελληνικής οικογένειας ανέρχεται  στα 1285,29 ευρώ.

 Η  Ειρηνοδίκης Χανίων, σύμφωνα με την πραγματική  οικονομική κατάσταση και ρευστότητα του δανειολήπτη του χορήγησε προσωρινή Διαταγή,  μειώνοντας την μηνιαία δόση  κατά  81%.

Πλήρωνε δόση 1.224,00  και του ορίστηκε το ποσό  των 230 ευρώ, που ο ίδιος είχε αιτήσει.

Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος: Η σύνταξή του 1.489,55 ευρώ. 

Περιουσιακά στοιχεία: 

Διαθέτει, 1) μονοκατοικία επιφανείας 70,00 τ.μ. 2)οικόπεδο 160,00 τ.μ  3) 9.000 τ.μ (δύο) αγροτεμάχια με ελιές. 4) Ι.Χ

Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, λόγω μείωσης της σύνταξής του.

1)ΔΕΧΕΤΑΙ, την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης 

3)ΟΡΊΖΕΙ, για  την σύζυγο που δεν έχει εισόδημα, "μηδενικές καταβολές"

4)ΟΡΙΖΕΙ, για τον σύζυγο  την καταβολή ποσού 230 ευρώ , (ποσό που είχε προταθεί από τον ίδιο) για το χρονικό διάστημα 5 ετών συμμέτρως καταβαλλόμενο  στις πιστώτριες τράπεζες.

5)ΟΡΊΖΕΙ για την διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων την καταβολή του ποσού των 230 ευρώ, μετά την παρέλευση της πενταετίας και μέχρι την συζήτηση της αίτησης , (ορισθείσα ημερομηνία  η 14-11-2025)

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:[email protected]