Την Παρασκευή, 29η του μηνός Ιανουαρίου και ώρα 16:00, για συζήτηση  θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Χανίων πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 794/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Δήμαρχος}
2)    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό {Δήμαρχος}
3)    Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πνακοθήκης οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}
4)    Στοχοθεσία της Δημοτικής Πινακοθήκης οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}
5)    Ανατροπή αναλήψεων 2015 {Αλεξανδράκης} 
6)    Ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2015 {Αλεξανδράκης}
7)    Έγκριση συνδρομών διαδικτυακής πρόσβασης – Internet έτους 2016 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Αλεξανδράκης}
8)    Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – επανάχρηση Παλιού Δημαρχείου” {Κεμεσίδης} 
9)    Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων” {Κεμεσίδης}
10)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Δικτύου Πυρόσβεσης και Μέτρων Πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
11)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
12)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
13)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερικές Διαμορφώσεις ΝΔ Τμήματος κτιρίου Δημαρχείου” {Κεμεσίδης}
14)    Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμός – Ανάπλαση Πλατείας και Πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}
15)    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Πουλιδάκης}
16)    Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για τη συνέχιση λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}
17)    Αίτημα κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και μίσθωσης κτιρίου της Κοινωνικής Δομής Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, από ιδίους πόρους στο Δήμο Χανίων {Φραγκάκης}
18)    Συνδιοργάνωση αγώνων Τριάθλου με τον Αθλητικό σύλλογο Άνεμο Χανίων {Αδοντάκης}