Συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και  ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στο  Δημοτικό  Κατάστημα (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) με μοναδικό θέμα:

«Παρουσίαση της μελέτης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου»
           
Το επείγον της σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση, δικαιολογείται    λόγω της ανάγκης έγκρισης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Ηρακλείου, βάση του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει το αρμόδιο Υπουργείο .