Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 4ΗΣ Περιφέρειας Κρήτης και μετά  από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ στις 23/01/2016 όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας, με  αποχή από δευτερογενείς μεταφορές (επανεξετάσεις, εξιτήρια) θα στηρίξει και θα συμμετέχει κανονικά στην αποχή από την Τετάρτη 27/01/2016 έως την Τετάρτη 3/02/2016 με επιπλέον δέσμευση, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει λύση στα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου.  

Τα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου είναι τα παρακάτω:

1.    Μισθολόγιο – ασφαλιστικό
2.    Να ληφθεί υπόψη στο νομοσχέδιο πως οι Εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ είναι  Εργαζόμενοι Σε Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης . 
3.    Αξιολόγηση προσωπικού όπως προβλέπετε και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
4.    Νέος Οργανισμός του ΕΚΑΒ
5.    Ασφάλεια και υγιεινή.

Όλα τα ασθενοφόρα θα εκτελούν ΜΟΝΟ επείγοντα περιστατικά