Το 2012 έγινε για τελευταία χρονιά επίσκεψη γιατρών του Βενιζελείου Νοσοκομείου στα σχολεία της Μεσαράς και έκαναν το «μαντού» στους μαθητές.

Μέχρι το 2012, κάθε χρόνο υπήρχε προγραμματισμός και επίσκεψη των γιατρών οι οποίοι έκαναν το «μαντού» στους μαθητές της Α  τάξης.

Η δοκιμασία mantoux (μαντού) δεν είναι εμβόλιο, είναι ένα τεστ που γίνεται, όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες, για να διαπιστώσουμε αν κάποιο άτομο μολύνθηκε από το μικρόβιο (μυκοβακτηρίδιο) της φυματίωσης. 

Πολλοί είναι οι Διευθυντές των σχολείων που επικοινωνούν είτε με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, είτε με το Βειζέλειο Νοσοκομείο και παίρνουν την κλασική απάντηση: «Δεν υπάρχουν εμβόλια…».

Μήπως οι Δήμοι η η αιρετή Περιφέρεια θα πρέπει να δουν πως θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα, προκειμένου να αγοραστούν mantoux, προκειμένου να ξεκινήσει ξανά ο έλεγχος των μαθητών για τη φυματίωση;

Πηγή: e-mesara.gr