Την 25 Ιανουαρίου 2016, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αγώνα της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, αποφασίστηκε η διοργάνωση μαζικής, πανελλαδικής, ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλιά Βουλή) στην Αθήνα, στις 5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσία - συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τους αγρότες και άλλες κοινωνικές τάξεις. 

Η Ένωσή κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., αποφάσισε δυναμική συμμετοχή στην ανωτέρω κινητοποίηση.