Το παρακάτω έγγραφο έστειλε ο δήμαρχος Αποκορώνου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα την ένταξη συμβασιοποιημένων δημοσίων έργων της ΟΤΔ ΟΑΚ ΑΕ, στο νέο ΕΣΠΑ και ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης αυτών:


"Κύριε Υπουργέ,
με βάση τις σχετικές οδηγίες σας, η Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες (υπογραφή συμβάσεων, κατάθεση 1ου αιτήματος πληρωμής κτλ) προκειμένου τα συμβασιοποιημένα έργα να  περάσουν ως γέφυρα στον προϋπολογισμό των Προγραμμάτων LEADER 2014-2020 ώστε να συνεχίσουν να πληρώνονται και να ολοκληρωθούν μετά την 31-12-2015.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ένας μήνας, παρουσιάζονται ήδη σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες εκτέλεσης των έργων αυτών. Η έλλειψη πιστώσεων προκαλεί «στασιμότητα» στην υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί.  Επιπλέον, εντείνεται η αβεβαιότητα για το κατά πόσο τα έργα αυτά θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ και θα έχουν εξασφαλισμένες  χρηματοδοτήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των έργων αυτών για τις περιοχές παρέμβασης και τους κατοίκους αυτών, παρακαλούμε να επισπεύσετε την έκδοση των αποφάσεων για την μεταφορά των συμβασιοποιημένων έργων στο νέο ΕΣΠΑ και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η χρηματοδότησή τους και η εξόφληση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία."