Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), στην ενότητα  «Ανακοινώσεις», η κατάσταση με τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα, την 31-12-2015.

Οι αιτήσεις, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, υποβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 2016.