Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και ώρα 17:55, στη Λότζια, στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 22 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.

⦁    Πρόβλεψη δόσεων σε Τέλη κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4257/2014.

⦁    Αποδοχή εποχικότητας στην λειτουργία της επιχείρησης Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. με δραστηριοποίηση στην παραγωγή κεραμικών τούβλων.

⦁    Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του 2015 (απόφαση 23/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

⦁    Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

⦁    Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λ.π.) σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

⦁    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

⦁    Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1.404/07-01-2016 ένστασης του αναδόχου της εργασίας “Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού” κατά της υπ' αριθμ. 174.149/28-12-2015 Βεβαίωσης Εργασίας και Παραλαβής του Π.Δ. 28/80.

⦁    Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Μ. Αλεξάνδρου”.

⦁    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού – συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου – Φάση Α” με κωδικό MIS  933689.

⦁    Ολοκλήρωση του έργου “Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής” από ιδίους πόρους και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.  

⦁    Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για το έργο “Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου “ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ” προσθήκη κατ' επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου”.  

⦁    Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Κρήτης 2014- 2020 για το έργο “Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού”.

⦁    Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με τίτλο “Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού”.  

⦁    Αποστολή αποφάσεων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, για την λήψη απόφασης – πρότασης προς τον οικείο Περιφερειάρχη για τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση (απόφαση 79/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζώης).

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.  

⦁    Επανατοποθέτηση περιπτέρου της κας Μαρκοπούλου Μαρίας.

⦁    Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Χαιρέτη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής βραβείου “Ν. Καζαντζάκης” για το έτος 2016. Πρώτος Κύκλος “Γράμματα”.

⦁    Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

⦁    Συμπλήρωση της Α.Δ.Σ. 766/2015 με σκοπό την δημιουργία χώρου Ιχθυαγοράς.