Τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων της μικρής Μελίνας βρίσκονται στα χέρια της τοπικής ΕΛΑΣ. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο δεν έχουν ακόμα δοθεί μέχρι στιγμής στον ιατροδικαστή, ή στους δικηγόρους ή στην τεχνική σύμβουλο της οικογένειας.

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ακόμα στην οικογένεια δείγμα ιστού από το υλικό που απεστάλη στην Αθήνα για τη διενέργεια των ιστολογικών εξετάσεων.

Η οικογένεια είχε ζητήσει να λάβει σχετικό δείγμα από την αρχή όπως επίσης είχε αιτηθεί να είναι παρούσα κατά τη διενέργεια των εξετάσεων και η τεχνική τους σύμβουλος προκειμένου να μην υπάρχουν στους γονείς αμφιβολίες αδιαφάνειας, κάτι ωστόσο που δεν έχει συμβεί.

Εντωμεταξύ αρχίζει σήμερα η ΕΔΕ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου στην οποία έχει κληθεί να καταθέσει ο πατέρας της Μελίνας.