Αγρότης, από την περιοχή της Κισάμου Χανίων, είχε παρακράτηση από τράπεζα το 50% του ποσού των χρημάτων της αγροτικής επιδότησης ελαιόλαδου. Με την με ημερ 20-1-2016 Προσωρινή Διαταγή , η Ειρηνοδίκης Χανίων, απαγορεύει στην πιστώτρια τράπεζα, την παρακράτηση από τον δανειολήπτη κάθε ποσού, με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σε αυτήν και είναι προορισμένος για την καταβολή επιδότησης ελαιόλαδου εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η υπόθεση αυτή αφορά αγρότη, ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε δύο  τράπεζες συνολικού ποσού οφειλών 25.563,56 ευρώ, με εισόδημα από πώληση γεωργικών προϊόντων 180 ευρώ και επιδότηση ελαιόλαδου 667,00 ευρώ /μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος, με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας ενός ανήλικου τέκνου. Το μηνιαίο βιοτικό κόστος ,της οικογένειας ανέρχεται  στα 800,00 ευρώ.

Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος: Από πώληση γεωργικών προϊόντων 80 ευρώ και επιδότηση ελαιόλαδου 667,00 ευρώ /μηνιαίως. 
Περιουσιακά στοιχεία:  Διαθέτει λατοικία, συγκυριότητα κατά 75%

Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, λόγω της  παρακράτησης  του 50% της χορηγούμενης επιδότησης, και της γενικότερης ύφεσης της Χώρας

1)Δέχεται, την αίτηση για χορήγηση, Προσωρινής Διαταγής.

2)Απαγορεύει στις Τράπεζες  την λήψη  κάθε  καταδιωκτικού μέτρου, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης 

3)Απαγορεύει  στην  μία πιστώτρια Τράπεζα, καθώς επίσης  και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτής, την παρακράτηση από τον αιτούντα κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του αριθμού ΧΧΧΧΧ λογαριασμού που τηρεί σαυτην και είναι προορισμένος για την καταβολή επιδότησης ελαιολάδου εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ

4)Ορίζει την καταβολή ποσού 100ευρώ , συμμέτρως καταβαλλόμενο  στις πιστώτριες τράπεζες.

5)Επιτρέπει στον αιτούντα, χωρίς  να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς καθ ων πιστώτριες τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές της ρύθμισης για δυο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα.

Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , 

α) Ευχαριστεί το Ειρηνοδικείο Χανίων, για την τόσο σημαντική για τον αγρότη Προσωρινή Διαταγή, (απαγόρευση  της παρακράτησης από την Τράπεζα).

β) Καλεί τους καταναλωτές 1)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην ΄Ενωση

2) που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα e-mail:[email protected]gmail.com