Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της 3ης Δεκεμβρίου 2015 ως ακολούθως: