Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα,  που αφορούν στο χώρο στάθμευσης της τέως Νομαρχίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης θα ήθελε να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Ο οικοπεδικός χώρος όπισθεν της παλιάς Νομαρχίας, που μέχρι την έναρξη των εργασιών ανάπλασης του δυτικού παραλιακού μετώπου από το Δήμο, χρησιμοποιείτο  κατά παρέκκλιση  ως κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης οχημάτων, αποτελεί ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και είναι κομμάτι του οικοπέδου, όπου στεγάζεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (για το λόγο αυτό άλλωστε δεν παραχωρήθηκε και για τη λαϊκή αγορά του Σαββάτου).

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη βιοκλιματικής αναβάθμισης του δυτικού παραλιακού μετώπου από το Δήμο Ρεθύμνης, παραχώρησε ένα τμήμα του οικοπέδου της,  με αποτέλεσμα από τις 130 θέσεις στάθμευσης να μείνουν διαθέσιμες περίπου πενήντα.

Οι θέσεις αυτές, στο χώρο στον οποίο έχει τοποθετηθεί αυτόματη μπάρα εισόδου και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, θα διατεθούν για τα υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης,  για ορισμένο αριθμό οχημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου καθώς και για περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους με τα Ι.Χ τους).