Από το Δήμο Πλατανιά ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία της Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Πλατανιά, με το οποίο επιχειρείται να μπει «τάξη» στην ανεξέλεγκτη και χωρίς κανόνες τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης, καταθέτοντας μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία - με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης στην ηλεκτρ. διεύθυνση (e-mail): [email protected] (υπόψη κα. Μπερτσουλάκη Όλγα - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).

Το σχέδιο Κανονισμού είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr/news/diavouleusi και πιο συγκεκριμένα στην Ενότητα Επίκαιρα Διαβουλεύσεις.