Σε συνέχεια της κρίσιμης συζήτησης που έχει ανοίξει για το λεγόμενο ‘’ Θέμα Γενεών ‘’ που αντιμετωπίζει η χώρα, κρίνεται σκόπιμο να μπουν στον διάλογο προτάσεις που ακουμπούν τη πραγματική οικονομία, την καθημερινότητα των ασφαλισμένων και τον τρόπο βελτίωσης των όρων της αγοράς. Την αγορά την οποία θα πρέπει να τη κοιτάμε με θετικό βλέμμα προκειμένου να οδηγήσουμε την οικονομία να ξαναπάρει μπροστά.

Ο μόνος τρόπος να κάνεις επιλύσιμο ένα τέτοιο πρόβλημα είναι να επαναφέρεις στη κανονικότητα, στην εργασία και στη κάλυψη των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων εκείνους που απέχουν σήμερα λόγω αδυναμίας, αλλά και να ωθήσεις νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Όλο το παραπάνω μπορεί να περιγραφεί με μια μόνο λέξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για να ανοίξει η συζήτηση πως θα επιτρέψουμε σε όσο γίνεται περισσότερους να μπούν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα στη καθημερινότητά του. Επάνω σε αυτή τη βάση, θα πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα ωθούν ανθρώπους να δημιουργήσουν, να εργαστούν και όχι να εισφοροδιαφεύγουν, να φοροδιαφύγουν ή ακόμα χειρότερα να μεταφέρουν τις λειτουργίες τους εκτός χώρας.

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών, μετά από αρκετά χρόνια κρίσης, βρίσκεται με πολύ μεγάλες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η επανείσοδός τους σε αυτό. Μένουν στο περιθώριο της εργασίας, δουλεύουν σε ένα ‘’παράλληλο’’ σύστημα, με μαύρα χρήματα ή απλά, αδιαφορώντας για την μηνιαία αύξηση των εισφορών τους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να δώσουμε τον τρόπο σε αυτούς να επανεκκινήσουν τη κανονική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:

Το πρώτο που πρέπει άμεσα να γίνει προς αυτούς, είναι να διαγραφούν από τις οφειλές τους τα ποσά εκείνα που αφορούν τον Κλάδο Υγείας. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των οφειλών τους, και αφορά παροχές τις οποίες δεν μπορούσαν να έχουν, από τη στιγμή που ήταν υπόχρεοι από τη πρώτη ακόμα δόση, στο Ασφαλιστικό τους Ταμείο. Τα ποσά αυτά όχι μόνο συνέχισαν να προστίθενται σε κάθε δόση, αλλά τοκίζονται και επαυξάνουν με αυτό τον τρόπο το συνολικό ποσό της οφειλής του Υπόχρεου. Κάνουν λοιπόν αδύνατη την επίτευξη μιας βιώσιμης ρύθμισης από τη πλευρά του Υπόχρεου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:

Μετά τη διαγραφή του μέρους εκείνου για το οποίο ο Υπόχρεος θα πάψει να επιβαρύνεται, το υπόλοιπο ποσό – που αφορά τον συνταξιοδοτικό κλάδο - θα κεφαλαιοποιηθεί και δεν θα ανατοκίζεται σε βάθος χρόνου. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε ασφαλιζόμενος θα μπορεί να γνωρίζει το σταθερό ποσό της οφειλής του. Το νέο, κεφαλαιοποιημένο ποσό, θα αποτελεί χρέος του κάθε ένα επαγγελματία, και θα δίνεται η δυνατότητα μιας  αποπληρωμής του έως το τέλος του επαγγελματικού του βίου. Όποιο ποσοστό αυτής της οφειλής έχει καταβληθεί στο τέλος αυτό, θα προσαυξάνει τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές του απολαβές, αναλογικά. Το εναπομείναν χρέος του Υπόχρεου, θα αφαιρείται από τη τελική σύνταξη, ως αφαίρεση εργασιακών ετών.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ:

Προκειμένου να ωθήσουμε νέους επαγγελματίες να εισέλθουν στην δυσκολότατη αυτή τη στιγμή, οικονομική ζωή, θα πρέπει να κινητροποιήσουμε, να διευκολύνουμε τη διαδικασία, μέσω ελαφρύνσεων που θα τους ωθούν στην αγορά εργασίας. Τα τρία πρώτα χρόνια της έναρξής, ο επαγγελματίας δεν θα έχει άμεση υποχρέωση καταβολής του συνταξιοδοτικού μέρους των εισφορών του, παρά μόνο του Κλάδου υγείας του. Θα δίνεται η δυνατότητα, μελλοντικά, αγοράς των ετών αυτών, ώστε στο τέλος του εργασιακού του βίου, να μπορεί να λαμβάνει την πλήρη σύνταξή του. Αυτό θα επιφέρει μια πολύ δυναμική ελάφρυνση του κόστους επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΑΥΞΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι που καλούνται να πληρώσουν τις εισφορές τους στο τέλος κάθε εξαμήνου. Τούτο, συσσωρεύει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του εξαμήνου, με αποτέλεσμα αρκετοί που εκείνο το διάστημα δεν έχουν το ποσό συγκεντρωμένο, να μην δύνανται να το καταβάλλουν. Οι περισσότερες δόσεις καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, κάνει ευκολότερη την καταβολή τους.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Θα πρέπει να δίνεται στον κάθε ασφαλισμένο η δυνατότητα, κρίνοντας τις οικονομικές συνθήκες του επαγγέλματος του συνεχώς, να μπορεί να επιλέγει την ασφαλιστική κλίμακα την οποία θα υπηρετεί, με άμεσο, προφανώς, αντίκρισμα των εισφορών που θα καταβάλλει, στη τελική σύνταξη που θα του αναλογεί. Η κατάταξη του θα κρίνεται ανά διετία, και προφανώς θα μπορεί να δίδεται η δυνατότητα μελλοντικής καταβολής χρημάτων, έναντι, προκειμένου να αυξηθεί μια προπληρωμένη κατηγορία και διετία.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Στις μέρες μας, υπάρχουν συγκεκριμένοι επαγγελματικοί κλάδοι που δεν δύνανται να προχωρήσουν σε διακοπή της επαγγελματικής τους πορείας και μελλοντική επανέναρξη αυτής. Αυτοί οι κλάδοι δεν μπορούν να εισέλθουν στην ανεργία, ανεξάρτητα αν το επαγγελματικό τους αντικείμενο είναι μηδενικού αποτελέσματος. Οι οφειλές εξακολουθούν να τρέχουν και απλά να προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ολιγοετούς παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, πάγωμα προφανώς των οφειλών τους, και μελλοντικής επανέναρξης τους. Το συγκεκριμένο σημείο αγγίζει το κρίσιμο θέμα της ασφάλισης της επαγγελματικής ιδιότητας και όχι της επαγγελματικής χρήσης και ακολουθεί αμέσως παρακάτω:

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τα προηγούμενα χρόνια, επαγγελματικοί κλάδοι είχαν επιλέξει να ασφαλίζουν όχι την εργασία, αλλά την ιδιότητά τους. Μπορούσαν λοιπόν να συνεχίζουν να δουλεύουν μόνο αν ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι. Και συνέχιζαν να υποχρεούνται να καλύπτουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ανεξάρτητα αν μπορούσαν να δουλεύουν, καθώς ασφάλιζαν την ιδιότητα και όχι την εργασία. Οι εποχές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η ιδιότητα και μόνο δεν αποφέρει εργασία. Οφείλουμε λοιπόν να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπου η ασφαλιστική ικανότητα δεν θα έχει να κάνει με την εργασιακή δυνατότητα του επαγγελματία.   

Οι παραπάνω προτάσεις δεν ακουμπούν στο ελάχιστο το ακόμα μεγαλύτερο θέμα της φορολόγησης των επαγγελματιών. Γιατί αν μιλήσουμε και για αυτό, θα χρειαστούμε τον υπερδιπλάσιο χώρο να φιλοξενήσουμε τις ρεαλιστικές εκείνες προτάσεις που θα επιτρέψουν σε κάποιον επαγγελματία να επιχειρήσει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να παράξει και τελικά να αισθανθεί χρήσιμος για τον ίδιο, την οικογένειά του και το κοινωνικό σύνολο.

Αν δεν κοιτάξουμε το πρόβλημα σε κάθε έκφανσή του, αν θεωρούμε πως με μια συνολική εφαρμοζόμενη πρόταση θα λυθεί το τεράστιο ‘’ Θέμα Γενεών’’ που αντιμετωπίζει η χώρα, πολύ περισσότερο, αν εφαρμόσουμε τις προτεινόμενες από τη Κυβέρνηση λύσεις, τότε οδηγούμε τη χώρα μόνοι μας, γνωρίζοντας τις παθογένειες που δημιουργούμε στη βύθισή της και τους πολίτες αυτής σε προσπάθεια εύρεσης εξόδου διαφυγής. Χρειάζονται σταθερά και θαρραλέα βήματα, με στόχο όχι τις συντάξεις του 2020 ή του 2022 αλλά τη συνολική πορεία της χώρας και των πολιτών της.