Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ειδικευόμενοι γιατροί για την κατάσταση που επικρατεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου προειδοποιώντας για μη εύρυθμη λειτουργία και για επισφαλείς συνθήκες.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση απόγνωσης και προειδοποίησης για όλους τους πολίτες, του συλλόγου Ειδικευόμενων Ιατρών Βενιζέλειου Νοσοκομείου αναφέρονται τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις ο Σύλλογος Ειδικευομένων Βενιζέλειου Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου θεωρεί απαραίτητο να γνωστοποιήσει στο κοινό τις νέες συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου. 

 Δεδομένης της έλλειψης ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών το νοσοκομείο μας που εξυπηρετεί τόσο τον πληθυσμό του νομού Ηρακλείου, των γύρω νομών όσο και το νότιο Αιγαίο τείνει σταθερά προς την υποβάθμιση. 

 Οι σημαντικές αυτές ελλείψεις, απότοκες των επικρατούντων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και της επακόλουθης μετανάστευσης των νέων ιατρών, οδήγησαν σταδιακά στην ολοένα αυξανόμενη δυσλειτουργία ζωτικών για το νοσοκομείο κλινικών-τμημάτων  συμπεριλαμβανομένων του Πνευμονολογικού, Νευρολογικού, Αναισθησιολογικού, Ορθοπεδικού, Ακτινολογικού και Ουρολογικού.       

 Οι ειδικευμένοι-ειδικευόμενοι ιατροί των επιμέρους τμημάτων δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη του μηνιαίου προγράμματος εφημέρευσης με αποτέλεσμα η διαχείριση των εν λόγω περιστατικών (πνευμονολογικά, νευρολογικά, γαστρεντερολογικά, ογκολογικά, ουρολογικά) που προσέρχονται στα επείγοντα να πραγματοποιείται στο πλείστο των περιπτώσεων από παθολόγους και γενικούς ιατρούς. Παράλληλα, σε περίπτωση νοσηλείας οι ασθενείς στη πλειοψηφία τους εισάγονται στη Παθολογική κλινική κι όχι στα επιμέρους τμήματα.   

 Επίσης η αυξημένη προσέλευση του κόσμου σε συνδυασμό με το σταθερό αριθμό εφημερευόντων ιατρών στο Παθολογικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που πλέον δεν αρκούν, οδηγεί σε πολύωρη αναμονή των ασθενών, ψυχική και σωματική εξουθένωση των ιατρών και ανεπαρκείς παροχές Δημόσιας Υγείας στους πολίτες. 

 Ως εκ τούτου, η εύρυθμη λειτουργία του Βενιζελείου δεν είναι πλέον εφικτή και το καθεστώς εφημέρευσης κρίνεται επισφαλές. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λίστες αναμονής για ειδικότητα είναι κενές, το πρόβλημα αυτό αναμένεται να μεγιστοποιηθεί και να πληγούν κι άλλα τμήματα, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο που θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων στην οριστική υποβάθμιση του νοσοκομείου. Απαιτούμε λοιπόν, οι διοικήσεις και η πολιτεία να μεριμνήσουν για την επίλυση του προβλήματος, προσλαμβάνοντας μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ενισχύοντας το πρόγραμμα εφημέρευσης με επιπλέον προσωπικό για την ασφάλεια ασθενών και ιατρών.     

Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε το κοινό για τις τρέχουσες επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας του Β.Π.Γ.Ν.Η. και καλούμε τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση καθώς επίσης και να δραστηριοποιηθούν μαζί με το προσωπικό για την αναστολή υποβάθμισης του νοσοκομείου μας.   

Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Η.»