Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 15:30 μμ έχει προγραμματισθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 794/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Δήμαρχος}
2)    Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας Δήμου Χανίων, (Δικαιούχος) ΕΣΠΑ 2014-2020 {Δήμαρχος}
3)    Συνεργασία Δήμου Χανίων και Τοπικών Περιφερειακών Φορέων {Δήμαρχος}
4)    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016 {Γενικός Γραμματέας}
5)    Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}
6)    Στοχοθεσία της Δημοτικής Πινακοθήκης οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}
7)    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Φανδριδάκης}
8)    Έγκριση πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης} 
9)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}
10)    Διαγραφή οφειλής από τέλη απορριμμάτων {Αλεξανδράκης}
11)    Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα ενταφιασμού {Αλεξανδράκης} 
12)    Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων έτους 2012 {Αλεξανδράκης}
13)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο {Αλεξανδράκης}
14)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}
15)    Επιστροφή χρημάτων (Δερμιτζάκη) {Αλεξανδράκης}
16)    Επιστροφή χρημάτων (ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΙΚΕ) {Αλεξανδράκης}
17)    Επιστροφή χρημάτων (Τσιριντάνη) {Αλεξανδράκης}
18)    Επιστροφή χρημάτων (Μαυρομματάκης) {Αλεξανδράκης}
19)    Έγκριση Μελετών και Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων»  {Κεμεσίδης} 
20)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015” {Κεμεσίδης}
21)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο” {Κεμεσίδης}
22)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 167/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων για το έτος 2015-2016 με την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. {Κοτζαμιχάλης}
23)    Κοπή δένδρου στην οδό Κουστογεράκου {Κοτζαμιχάλης}
24)    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 {Αδοντάκης}
25)    Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Αδοντάκης}
26)    Πρόταση για τον καθορισμό άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, καθώς και του ύψους και τρόπου είσπραξης του αντίστοιχου τέλους {Πουλιδάκης}
27)    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Βαϊλακάκη) {Πουλιδάκης}
28)    Πρακτική άσκηση σπουδαστή Ι.Ε.Κ. {Πουλιδάκης}
29)    Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης {Πουλιδάκης}
30)    Έγκριση 1/2016 πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρ. 199 παραγρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}