Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανέθεσε μία οικονομικοτεχνική μελέτη για τη λειτουργία καταδυτικού πάρκου, σε περιοχή όπου βρίσκονται σύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τουρισμό υψηλού και μέσου επιπέδου.

Η εν λόγω μελέτη αφορά τη δημιουργία ενός Υποθαλάσσιου Πάρκου σε περιοχή που απέχει 3 χλμ βόρεια του λιμένα Αγ. Νικολάου και σε απόσταση 330 μ. περίπου από την πλησιέστερη κατά τα δυτικά ακτογραμμή. Η Μαρίνα Αγίου Νικολάου απέχει μόλις 2,5 ναυτικά μίλια. Στα 10 ναυτικά μίλια απόσταση βρίσκονται ο λιμένας μικτής χρήσης Ελούντας.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η αναβάθμιση από άποψη βιοποικιλότητας της παράκτιας περιοχής βορείως της πόλης του Αγίου Νικολάου και παράλληλα τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου καταδυτικού Πάρκου επιμόρφωσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αναψυχής.

Το εν λόγω έργο θα συντελέσει επίσης στην αποκατάσταση τμημάτων του βυθού που έχουν αποψιλωθεί από τη φυσική θαλάσσια χλωρίδα, θα συμβάλλει στην προστασία των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων καθώς και στην αποτροπή της υπεραλίευσης στην εν λόγω περιοχή.

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν είναι προστατευόμενη και παραμένει ακόμη και σήμερα ιδιαίτερα φτωχή από άποψη βιοποικιλότητας, γεγονότα που την καθιστούν κατάλληλη για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.