Ο Δήμος Χανίων & το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) διοργανώνουν εκδήλωση για τη δια βίου μάθηση με θέμα:  

“ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” & ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” ΚΑΙ “ΣΧΟΛEΣ ΓΟΝΕΩΝ” την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 & ώρα 18:ΟΟ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί  η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Β.Δ.Μ. Δήμου Χανίων. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.