Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται, ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθών Οδοντιατρείου θα διενεργηθούν:

Α) στην Αθήνα την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας Β΄ Ορόφου παλαιού κτιρίου, της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θηβών 2, ΤΚ 11527, Γουδί, Αθήνα.

Β) στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ., στο Α΄ υπόγειο του κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής (Αγίου Δημητρίου 148 - Πανεπιστημιούπολη) στην Κεντρική Γραμματεία.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων