Συγχαρητήριες επιστολές στους νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου έστειλε η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Καινοτομίας κ. Μαρία Καναβάκη.

Η κ. Καναβάκη έστειλε συγχαρητήριες επιστολές στον κ. Δημήτρη Αποστολάκη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στον κ. Νίκο Γιγουρτάκη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων ζητώντας τους παράλληλα να συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ηρακλείου.