Παράταση μέχρι 30 Απριλίου, σε όλους όσους έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη και έπρεπε να καταθέσουν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών.

Μιλώντας στο Flashnews.gr, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, ανέφερε ότι η παράταση θα ισχύσει για όλους τους δανειολήπτες που είχαν κάνει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο.

Σύμφωνα με την Τροπολογία, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

-Δίνεται παράταση έως 30.4.2016 στην προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών, κατά τη 19.8.2015, κύριων αιτήσεων υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 γνωστός και ως Νόμος Κατσέλη

-Απαλείφεται η προθεσμία ενός μήνα από τις 14.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) εντός της οποίας εκδίδεται κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, για τον προσδιορισμό του τύπου της αίτησης υπαγωγής στο ν.3869/2010 καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών

- Παρατείνεται μέχρι την 15.3.2016 (από 15.2) η αναστολή για την εφαρμογή της δυνατότητας πώλησης και μεταβίβασης από πιστωτικά ιδρύματα σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, απαιτήσεων σε καθυστέρηση που απορρέουν από αναφερόμενες δανειακές συμβάσεις.