Η UNICERT ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Παρακάτω, ακολουθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που για την Κρήτη θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis.