Απάντηση στην καταγγελία της αντιπολίτευσης του δήμου Χερσονήσου για τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην δήμαρχο Μαλίων, Νικηφόρο Λαμπρινό ο οποίος φέρεται να συνέδεσε την ξενοδοχειακή του μονάδα στο αποχετευτικό δίκτυο, έδωσε σήμερα ο δήμαρχος Χερσονήσου.

Να θυμήσουμε ότι η αντιπολίτευση είχε ζητήσει για τον λόγο αυτό την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου.

Στη σημερινή του απάντηση ο δήμαρχος Χερσονήσου τονίζει ότι έχουν καταλογιστεί και ρυθμιστεί τα τέλη σύνδεσης της ξενοδοχειακής μονάδας στο αποχετευτικό δίκτυο, ότι η ΔΕΥΑΧ ενήργησε αντικειμενικά και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αναδρομικότητα για την χρήση του αποχετευτικού δικτύου τα προηγούμενα χρόνια.

Ακολουθεί η απάντηση του δημάρχου:

"Αναφορικά με τη σύνδεση ξενοδοχειακής μονάδας στο αποχετευτικό δίκτυο, στην περιοχή των Μαλίων, η οποία διαπιστώθηκε από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, στα τέλη Αυγούστου του 2015, ενημερώνουμε ότι:

Από αρχές Σεπτεμβρίου έχουν καταλογιστεί και ρυθμιστεί τα αναλογούντα στη ξενοδοχειακή μονάδα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, συνολικού ύψους 102.671 ευρώ, και έκτοτε η ξενοδοχειακή μονάδα αποχετεύεται με την έγκριση της ΔΕΥΑΧ.

Επιπλέον, με βάση την 110/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ έχουν προσδιοριστεί και καταλογιστεί τα παρακάτω:
1)    τα τέλη χρήσης αποχέτευσης για ολόκληρο το 2015, με το υπολογισμό της τεκμαρτής κατανάλωσης, σύμφωνα με το ΠΔ 43/2002 (350 λίτρα νερού ανά διανυκτέρευση για ξενοδοχείο 4*), συνολικού ύψους 27.717 ευρώ, και
2)    πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση αποχετευτικού δικτύου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσω ενός παραμετρικού μηχανισμού, συνολικού ύψους 69.669 ευρώ.

Αναδρομικότητα για χρήση του αποχετευτικού δικτύου τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με βάση το αδιευκρίνιστο του χρόνου σύνδεσης και χρήσης, τα προσκομισθέντα στοιχεία λειτουργίας του Βιολογικού της ξενοδοχειακής μονάδας και τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από τη ΔΕΥΑΧ.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΥΑΧ αντέδρασε άμεσα και αντικειμενικά, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης όλων ανεξαιρέτως των καταναλωτών, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Στη 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (9/2/2016), στα πλαίσια ενημέρωσης, το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά και δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις και απαντήσεις."