Εποικοδομητική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρέσβη κ. David Pearce  είχε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μηνάς Μελισσείδης, κατά την επίσκεψη του ξένου διπλωμάτη στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Κρητικών και Αμερικανικών επιχειρήσεων, καθώς και η διενέργεια κατ’ ιδίαν (Β2Β) συναντήσεων επιχειρηματιών των δύο πλευρών

Οι κύριοι Pearce και Μελισσείδης αποφάσισαν επίσης, να υπάρξει συνεργασία του Εμπορικού Τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των Β2Β συναντήσεων, καθώς και τη διενέργεια επιχειρηματικών αποστολών στην Αμερική και την Κρήτη αντίστοιχα.