Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσής των στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, η Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων διοργανώνει Επιμορφωτική Συνάντηση, με θέμα: «Αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο της Εκπαίδευσης», τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, από τις 10:00 έως 14:00, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων.

Tο θέμα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στον επαγγελματικό χώρο της εκπαίδευσης. Οι ριζικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον στον εργασιακό τομέα. 

Στο περιβάλλον αυτό η έννοια της αποτελεσματικής συνεργασίας έχει -και πρέπει να έχει- πρωτεύοντα ρόλο. Σκοπός του διαδραστικού αυτού workshop είναι η ανάδειξη της συνεργασίας, ως μια επιλογή που θα συμβάλλει στην άρση των εμποδίων επικοινωνίας, στη διευκόλυνση των σχέσεων, καθώς και στη διαχείριση δυσκολιών και συγκρούσεων στον επαγγελματικό χώρο. Η επιλογή αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί μονόδρομο για την αναζωογόνηση των συλλογικών δράσεων σε επίπεδο εργασίας, αλλά και για την προσωπική και ομαδική ανάπτυξη. 

Ομιλητής θα είναι ο κ. Μάνος Παυλάκης, Σύμβουλος  Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Business Coach και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών. Μεταξύ άλλων στοιχείων από το βιογραφικό του, ο ομιλητής είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το Πρόγραμμα “Youreca” , το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητος και Αριστείας της Unesco, ενώ έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας ως Πρόεδρος της ΜΚΟ Youthnet Hellas, το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013.