Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.5/2016 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση.

Ο κανονισμός έχει ως αντικείμενο την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου και αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Η διακίνηση και προβολή ιδεών, καθώς και η υπαίθρια διαφήμιση αγαθών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων επιτρέπεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε την παρούσα κανονιστική πράξη.

Η απόφαση αυτή δίνεται τώρα στη δημοσιότητα (έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου), προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να προχωρήσει σε σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.