Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προκλήσεις για τις Περιφέρειες μέλη της CPMR (Παράκτιες Περιφέρειες της Ευρώπης) θα είναι τα κύρια θέματα συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της που συνεδριάζει στη πόλη Haarlem της Ολλανδίας, με την συμμετοχή της Περιφέρεια Κρήτης.

Άλλα σημαντικά θέματα συζήτησης είναι οι «Κρατικές Ενισχύσεις», «η προσβασιμότητα και οι Θαλάσσιες Μεταφορές», το κλίμα και τα συμπεράσματα από τη Σύνοδο κορυφής «COP 21» στο Παρίσι.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά θέματα και αρμόδιος Αντιπρόεδρος για τα θαλάσσια θέματα της CRPM, θα εισηγηθεί τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των θαλάσσιων Μεταφορών, την εκπαίδευση και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Μάλιστα ο Γιώργος Αλεξάκης θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα πολύ ενδιαφέρον διαδραστικό Χάρτη για την ενσωμάτωση των διαστάσεων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στα θαλάσσια θέματα στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.