Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι κατά τη διάρκεια αποξήλωσης του ασφαλτοτάπητα του έργου: «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015», διαπιστώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος, λόγω προβλήματος στον κεντρικό αγωγό ομβρίων. 

Προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη στο κεντρικό αγωγό ομβρίων αλλά και η καταβίβαση των φρεατίων των ΔΕΔΔΗΕ - ΟΤΕ, η οδός Περίδου θα παραμένει κλειστή, τουλάχιστον έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016.