Προσωρινή διαταγή με την οποία υποχρεώνει τη ΔΕΗ να επανασυνδέσει την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων.

Με βάση την εντολή, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να επανασυνδέσει το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού μέχρις ότου εκδικαστούν τα οριστικά ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός , δηλαδή την 1η Μαρτίου. Το δικαστήριο έκρινε πως από τη στιγμή που ο ΟΑΚ δεν λαμβάνει εδώ και χρόνια τη θεσμοθετημένη επιχορήγηση του από το κράτος εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του σε υπηρεσίες όπως η ΔΕΗ.

Ειδικότερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων στην απόφασή του υποχρεώνει την ΔΕΗ να προβεί «στην επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων της αιτούσας, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.». Το δικαστήριο υποχρεώνει τη ΔΕΗ «να απέχει από κάθε μελλοντική ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης είτε σε αντλιοστάσια, είτε σε γραφεία της αιτούσας, μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής. Ορίζει δικάσιμο για τη συζήτηση τής με αριθμό κατάθεσης 34, 18.2.2016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την 1η Μαρτίου 2016, ήμερα Τρίτη και ώρα 9 πμ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων».

Σημειώνεται ότι οι κεντρικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚ στην Αγιά έπαψαν να ηλεκτροδοτούνται την περασμένη Πέμπτη.